Nyereményjáték Szabályzat
 


Töltsd fel ingyenesen otthon készített kreatív ötleteidet, mert most az első 100 regisztrált feltöltő között kisorsolunk egy csúcsszuper BaByliss Twist Secret automata hajfonó készüléket. 

Bátran tölts fel bármit, amit saját magad készítettél, újrahasznosítottál. :)
Legyél az első 100 regisztráló és feltöltő között! Függetlenül attól, hogy egy vagy több alkotásodat töltöd fel, csak egyszer veszel részt a sorsoláson, de természetesen ez a portál Rólad, és más DIY rajongókról szól, így töltsd fel minél több kreatív ötletedet, hogy inspirálj másokat! :)

A nyereményeket az Új Hullám - Fodraszkellekek.hu webshop ajánlotta fel. ❤
I. A nyerményjáték szervezője

1. A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Netkurzor Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-952531, Adószám: 23092420-2-42 (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Játék szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") vonatkozik a Szervező által üzemeltetett hellodiy.hu weboldalon, illetve a Szervező facebook oldalán megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: "Játék"), illetve a II. pontban meghatározott Játékban résztvevő személyekre (továbbiakban "Résztvevő").
 

II. A nyereményjátékok leírása, a Játékban résztvevő személyek

A Játék során kétféle nyerési lehetőséget kínálunk fel. Minden Résztvevő pályázhat mindkét nyereményre, amennyiben megfelel az alábbi pontokban szereplő kritériumoknak.

A Játékban az alábbi személyek vehetnek rész, az alábbi módon:

1. A hellodiy.hu weboldalra feltöltő Résztvevők:

1.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött Internet-felhasználó, természetes személy, aki a Játék időtartama alatt legalább 1 db releváns, kreatív hobbihoz, lakberendezéshez, szépségápoláshoz, kézműves tevékenységekhez kapcsolódó, saját szellemi termékére vonatkozó posztot (a továbbiakban: "Pályázat") feltölt a rendelkezésre álló feltöltő felületen keresztül. Csak azon Résztvevők vesznek részt a sorsoláson, akiknek a Pályázatát a Szervező megfelelőnek találta, és aktív státuszba helyezte a weboldalon. Függetlenül attól, hogy a Résztvevő egy vagy több Pályázatot tölt fel, csak egyszer vesz részt a sorsoláson.

1.2. 18 éven aluli személyek kizárólag szülői beleegyezéssel játszhatnak. Amennyiben a Résztvevő 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Szabályzatot.

1.3. Jelen Szabályzatban, a továbbiakban a Résztvevő megnevezés alatt, - amennyiben az a 18. életévét nem töltötte be - a szülő, vagy törvényes képviselő is értendő.

1.4. A Játékban való részvétel önkéntes, az a Résztvevő hozzájárulásán, a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul.

2. A hellodiy.hu facebook oldalán a Játék kapcsán meghirdetett posztban Résztvevők:

2.1. A Játékban továbbá részt vehet minden Internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik, és a Játékra felhívó poszt-ot like-olja, illetve hozzászólást kezdeményez a Játék facebook posztban ismertetett módon.

2.2. A játékban 18 év feletti személyek vehetnek részt.18 éven aluli személyek (14-18 év) kizárólag szülői beleegyezéssel játszhatnak.

2.3. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon. A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.

3. A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot.
 

III. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

- azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

IV. A Játék időtartama

A Játék 2017. május 31. 16:00 órától indul, és az első 100 regisztrált és Pályázatot feltöltő Résztvevő eléréséig tart. A Játékot a Játék Szervezője bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja.


V. A Játék sorsolása, nyeremények

1. A nyeremények kisorsolása regisztrált e-mail cím alapján történik.

2. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a nyertessel való sikeres kapcsolatfelvétel céljából feltétlenül valós adatokat adjanak meg.

3. Nyeremények:

Nyeremény az első 100 regisztrált, Pályázatot feltöltő között: 1 db Babyliss Twist Secret automata hajfonó készülék

Nyeremény a meghirdetett Facebook poszt like+hozzászólás teljesítésével: 1 db L'Oréal Mythic Oil Shimmering olaj hajra és testre

A nyereményeket partnerünk, az Új Hullám Fodraszkellekek.hu webáruház ajánlotta fel.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.


VI. A Nyertesek megállapítása

1. A Játék végén az a Résztvevő jogosult nyereményre, aki a Játék időtartama alatt a II. pontban felsorolt kritériumoknak megfelelően jár el.

2. A nyertes megállapítása sorsolással történik, mely egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. Ahhoz, hogy valaki részt tudjon venni a sorsolásban, valós, a regisztráció során használt e-mail cím megadása, vagy aktív facebook fiók feltétlenül szükséges.


VII. Sorsolás, Nyertesek értesítése, Nyereményre való jogosultság, Nyeremények átvétele

1. A Szervező a Játék lezárultát követő egy héten belül sorsolást rendez, melynek keretein belül kisorsol egy darab nyertest az 1. díjra, és egy darab nyertest a 2. díjra, és további 2 darab tartaléknyertest mindkét díjra. Ezt követően a Szervező leellenőrzi, hogy a kisorsolt nyertesek a Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelnek-e.

2. A nyerteseket e-mailben, illetve Facebook-on értesítjük, amelyben a nyeremény kézhezvételének pontos feltételeiről, határidejéről is tájékoztatást kapnak, illetve nevüket közzétesszük a hellodiy.hu facebook oldalán is. Amennyiben valaki azonban mégsem kapna levelet, de a hellodiy.hu facebook oldalán közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, hogy jelentkezzen a hello@hellodiy.hu e-mail címen, neve és e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

3. A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél a megadott elérhetőségen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik.

4. Amennyiben a VII/3. pontban megjelölt időtartam alatt a nyertes Résztvevőkkel a kapcsolatfelvétel a Szervező hibáján kívüli okból nem lehetséges (nem elérhető a nyertes Résztvevő) akkor a Szervező a kiválasztott tartaléknyertesekkel veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a jelen pont szerint a tartaléknyertesekkel a kapcsolatfelvétel a Szervező hibáján kívüli okból nem lehetséges (nem elérhetőek a tartaléknyertesek), akkor a nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak, újabb tartaléknyertesek kiválasztására nem kerül sor. A tartaléknyertesek névsora nem kerül kihirdetésre. Szervező kizárólag a nyertesnek történő nyeremény átadás/leegyeztetés meghiúsulása esetén veszi fel a tartaléknyertesekkel a kapcsolatot.

5. A nyereményt a Szervező logisztikai szolgáltatón keresztül juttatja el a nyertesnek. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy az után keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.


VIII. Adózási kérdések

1. A Szervező vállalja, hogy a Játékkal kapcsolatosan felmerülő adót, egyéb járulékokat, és a nyereménytárgy átvételével felmerülő költségeket megfizeti.

2. A nyeremény készpénzre nem váltható.


IX. Adatkezelés

A Játékos a Pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-121284/2017.
Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

1. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményre történő jelentkezés során megadott személyes adatai megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremény eljuttatása céljából használja fel.

2. Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

3. Azok, akik a hellodiy.hu weboldalon regisztrálnak, és Pályázat feltöltést kezdeményeznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

4. Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzat minden rendelkezését.

5. Az adatkezelés célja:
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a weboldal látogatóinak és felhasználóinak a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

6. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a weboldalon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A felhasználó a hozzájárulását a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a hellodiy.hu weboldalon való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

7. A személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

X. Felelősség kizárás

1. A Résztvevők által megadott adatok hiányosságáért (névelírás, adatok helytelen kitöltése stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

3. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Résztvevő kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

4. A Szervező a nyeremény esetleges hibáiért nem vállal felelősséget.

5. A hellodiy.hu weboldal használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget, sem a Szervező, sem a Szervező egyéb megbízottja nem vállal.

6. A Szervező a Résztvevők e-mail szolgáltatójának rendszeréből adódó problémákból (beleértve a kézbesítetlen e-mail-eket is) semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.

8. A Játék feltételeinek elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan a Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) a szerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

9. Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a feleken kívül álló okból az internet szolgáltatás nem elérhető, vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

10. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Résztvevőket, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja.

11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Résztvevő kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

12. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a hellodiy.hu weboldal szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

• védjegyet sért,
• obszcén vagy trágár kifejezés,
• rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás.


XI. Vegyes rendelkezések

1. Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

2. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori módosítására, illetve kiegészítésére. Az esetleges módosításokat a Játék honlapján, a hellodiy.hu weboldalon közzéteszi.

3. Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai, a Játékhoz és a nyeremények átvételéhez szükséges adatai megfelelnek a valóságnak.

4. A Játék szellemével ellentétes, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

5. A Szervező a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem oszt ki, a nyeremény változtatási jogát fenntartja.

6. A részletes Szabályzat elérhető a hellodiy.hu weboldal online felületén.

7. A Résztvevők a Játékkal, a Szabályzattal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért az alábbi ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak: hello@hellodiy.hu.

8. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon. A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.

 

2017. május 31.
Netkurzor Kft.
Szervező